Tag på en intensiv læringsrejse ind i sociokratiet sammen med Crossing Circles og en lille gruppe ligesindede rejsefæller. Du lærer sociokratiets basale metoder grundigt at kende og får direkte feedback fra både medrejsende og guider. Sammen bygger vi en midlertidig sociokratisk organisation hvor alle får reelle roller og lærer i et ægte praksisfællesskab.

Du er velkommen både som nybegynder og som mere rutineret sociokrat. Eneste forudsætning er at du deltager aktivt og selv skræddersyr dit forløb, så det passer bedst muligt til dine behov.

Hvad kan du bruge sociokrati til?

Mange organisationer slås med organiseringen. Flad struktur? Så bliver det let kaotisk og uklart hvem der har ansvar for hvad. Hierarki? Så er den gal med motivationen og omstillingsevnen. Uformel organisering? For tilfældigt og utilfredsstillende.

Sociokrati er både en indstilling og en række redskaber til konstruktivt samarbejde som forsøger at balancere koordinering og autonomi og at få det bedste frem i både individerne og fællesskabet.

Med de basale sociokratiske redskaber i hånden kan du afvikle møder effektivt og inkluderende, så teamets kollektive kompetence høstes og alle føler sig hørt. Og du vil i de helt nære samarbejdsrelationer bidrage til større klarhed, åbenhed og behovsbasering.

Længere fremme på rejsen venter både et mere tillidsfuldt samarbejdsklima med større psykologisk tryghed og en mere effektiv ansvarsfordeling der lægger beslutningskompetencen ud til de der skal effektuere. Og dét giver bedre omstillingsevne og innovation.

Det får du:

 • Tre intensive undervisningsdage
 • Forpligtende læringsgruppe
 • Mulighed for certificering
 • To kompakte online læringsmøder
 • Individuel coaching
 • Manual til sociokratiske møder

Det får du:

 • Tre intensive undervisningsdage
 • Forpligtende læringsgruppe
 • Mulighed for certificering
 • To kompakte online læringsmøder
 • Individuel coaching
 • Manual til sociokratiske møder

Det får du:

 • Tre hele undervisningsdage
 • Forpligtende læringsgruppe
 • Mulighed for tilkøb af certificering
 • To online læringsmøder
 • Individuel coaching
 • Manual til sociokratiske møder

Plan for forløbet

25. september

Undervisningsdag i Svendborg

En hel dag hvor vi lærer hinanden at kende og starter rejsen sammen.

2. oktober

Fyraftensmøde online

Tre timers intensive input til læringscirklerne.

5.

oktober

Undervisningsdag på et sted vi beslutter ved samtykke

Hel dags undervisning og træning sammen.

23.

oktober

Fyraftensmøde online

Tre timers intensive input til læringscirklerne.

30.

oktober

Undervisningsdag i Svendborg

Sidste undervisning og træning samt fejring af fuldendt forløb.

Du skal - udover de planlagte møder - være klar til at investere tid i 3-5 møder (online eller fysisk) i mindre cirkler eller på tomandshånd samt løsning af mindre individuelle opgaver. Ønsker du certificering som practitioner, kan der komme yderligere efterfølgende opgaver.

Spørgsmål og svar om practitionerforløbet

Hvad indebærer det at være practitioner?

Practitioner er første trin i Sociocracy For All's certificeringssystem. Certificeringen er som navnet antyder, møntet på at du bliver klædt på til at deltage i sociokratiske organisationer og processer. Læs mere om certificeringssystemet og kravene til practitioner-certificering her. Crossing Circles planlægger at lave et certificeringsforløb for næste trin som hedder facilitator, til foråret.

Hvordan foregår det rent pædagogisk?

Godt spørgsmål! Det bliver et meget praksisorienteret forløb hvor du kommer til at organisere dig sociokratisk sammen med dine medrejsende og lære metoderne ved at praktisere dem sammen. Der er ikke megen teori og ingen påkrævet læsning.

Hvem skal jeg lære sammen med?

Vi ved det ikke præcis endnu, men vi har interesse fra startups, et bofællesskab, ledige, IT-branchen, politikere m.fl. Vi ser en mangfoldig deltagerskare som en bonus, men det gør selvfølgelig også at det ikke er sikkert at du møder nogen fra dit eget fag.

Kan man deltage selvom man ikke kan alle dage?

Ja, det kan man godt. Men man skal nok ikke misse mere end én dag. Og du må meget gerne kontakte os på forhånd desangående, så vi sammen kan planlægge hvordan du undgår at komme for meget bagud i forhold til dine medrejsende.

Er det muligt at få forløbet til nedsat pris?

Kursusprisen er i forvejen sat lavt for at så mange som muligt kan være med, men er den alligevel for høj for dit budget, så kontakt os.