Om Crossing Circles

Crossing Circles er et kooperativ som arbejder på at give alle adgang til effektive redskaber til tillidsbaseret og ligeværdigt samarbejde. Vi inviterer virksomheder, institutioner og fællesskaber såvel som konsulenter, forskere og meningsdannere til sammen at udbrede sociokrati og beslægtede organiseringsformer i Danmark.

Vi uddanner praktikere og undervisere i Den Sociokratiske Cirkelmetode og publicerer både originalt og oversat formidlingsmateriale om sociokrati. Vi faciliterer for sociokratiske organisationer og bidrager til og arrangerer events der fremmer tillidsbaserede og ligeværdige organiseringsformer.

Om sociokrati


Sociokrati - eller Den Sociokratiske Cirkelmetode - er et komplet styresystem til formålsdrevne organisationer der breder lederskabet ud på alle medlemmer og høster gruppens kollektive intelligens.

Der arbejdes konsekvent med samtykke som beslutningsform. Alt arbejde er organiseret i mindre autonome teams - cirkler - der overlapper med hinanden.

Samtykke og små forbundne grupper fostrer tilsammen tillid og ligeværd i organisationen og muliggør en højere grad af initiativ, samarbejde og enhed.

SCM med grøn baggrund
Tomler-edited

Vi er selv sociokratisk organiserede, og vi planlægger at vokse organisk ved gradvist at inkorporere kursister og andre interessenter i vores cirkler - i sidste ende som partnere og rollehavere i Crossing Circles.

Crossing Circles udspringer fra Svendborg på Sydfyn, og vi har samarbejdspartnere og leverandører mod både øst og vest. Vi servicerer kunder i hele landet.

Hvem vi er

Skye Jin portræt_rundt

Skye Jin er certificeret practitioner i sociokrati og permakulturdesigner samt selvstændig kunstner MFA.

Skye kommer med kunstnerens fritænkning og designerens lidenskab for løsninger. Og sociokrati er et naturligt power tool i hendes haveskur.

Hun kobler en seismografisk sans for proces med en kæmpe pallette af kreative greb og leverer sprællevende facilitering og undervisning til bl.a. Crossing Circles' kunder.

Skye er herudover også lige medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg, forperson for Kulturministeriets Illustratorpris, bestyrelsesmedlem i Permakultur Danmark og redaktør af bladet PERMAKULTUR.

Mads Højlyng er cand.mag. i retorik og partner i Crossing Circles.

Mads har undervist siden han selv forlod skolen og undervejs uddannet sig i retorik og pædagogik.

Han har alenlang erfaring med voksenundervisning og er eksperten bag vores uddannelses- og formidlingsaktiviteter.

Mads er særligt optaget af at vores skoler, foreninger og fællesskaber skal opleve et samarbejde præget af tillid og ligeværd.

I fritiden dyrker han sit sociokratisk drevne storkollektiv.

Mads Højlyng rund
Kåre Wangel farve rund

Kåre Wangel er certificeret facilitator i sociokrati og stiftende partner i Crossing Circles.

Kåre bringer sine baggrunde som aktivist, kunstner, friskolelærer, far og filosof sammen i iværksætterlivet.

Han er formålsdreven i stort set alt hvad han foretager sig, og en netværker af natur og følgelig vores bindeled til det danske og internationale sociokratimiljø.

Derudover laver han formålsbaseret forretningsudvikling, IT og økonomi både i Crossing Circles og for andre.

Når Kåre ikke er i gang med at omkalfatre kapitalismen, sover eller mediterer han.

Thor Clasen Jonasen er partner i Crossing Circles og adjunkt ved VIA University College.

Thor er bedst når det går værst. Han har følgelig dedikeret en stor del af sin akademiske og professionelle karriere til konflikthåndtering.

Han både underviser i og praktiserer cirkulær konflikthåndtering gennem Forseti Resolution Academy og for Crossing Circles' kunder, og der er også en bog på vej.

Ellers er masterplanen at investere friværdien i en erhvervsdrivende fond der skal drive sociokratisk organiserede virksomheder og bruge overskuddet på en hårdt tiltrængt revolution af vores politiske kultur!

Thor Clasen rundt
Tinghuset-Svendborg-2-edited

Crossing Circles har fysisk til huse i Svendborgs smukke gamle tinghus.

Kontorfællesskabet deler vi med vores samarbejdspartner, ViNatur, samt andre engagerede og skønne virksomheder.

Vi arbejder særligt tæt sammen med følgende organisationer:

Hvem ejer Crossing Circles?

Her kan du se ejerbogen over Crossing Circles ApS.
Ejerbogen lister navne og antal anparter på samtlige ejere af virksomheden.

Værdien af én anpart er kr. 5.000,00.
Alle ejere har blot én stemme ved generalforsamlingen uanset antallet af anparter.

I øvrigt stemmer vi ikke om tingene uanset.
Stemmeandelene er til for at få vores samtykkebaserede struktur til at spille sammen med Danmarks nuværende selskabsformer.

Navn
Antal anparter
Samlet værdi Erhvervelsesdato
Afhændelsesdato
Kåre Krogh Wangel
8
kr. 40.000,00
1/11/2021

Thor Clasen Jonasen
8
kr. 40.000,00 16/9/2023

Tobias Brask 1 kr. 5.000,00 16/9/2023