Det medledende team

Giv slip på kontrollen og skab mere innovative og handlekraftige teams


Har I konkrete metoder til at skabe psykologisk
tryghed i jeres team?

Gør I det nemt for hinanden at åbne op for
svære udfordringer og nye muligheder?

Alle teams navigerer konstant i spændinger. Spænding omkring et behov, der ikke blev mødt, eller spænding over for en ny og, ja, spændende mulighed.


At vide, hvilke spændinger vi har, og at kunne bruge data fra spændinger konstruktivt, er forudsætningen for at kunne skabe teams, der kan stå sammen omkring udfordringer og respondere smidigt på forandringer.

I kan forvente at gå hjem fra workshoppen med konkrete redskaber til:

  • at skabe et bevidst udviklende team, hvor I alle kan være trygge omkring at dele de følte spændinger.

  • at facilitere jeres møder ligeværdigt og inddragende.

  • at skabe en lyttende kultur i teamet uden at sætte tingene i stå.

Hvad er en spænding?

”A tension is the feeling you get when you sense a gap between what is and what could be.” Chris Cowan (Holacracy One)

Mere præcist definerer vi spænding på følgende måde:

  • Alt hvad der hindrer dig i at udføre dit arbejde eller imødekomme dine behov.
  • En fysisk opspænding. Fx en spænding i maven eller en spændt kæbemuskel.
  • En spænding er det første vi kan registrere før en konflikt.

En metode til spændingsbehandling gør det normalt og trygt at løfte spændinger i teamet og hjælper jer med at lære hvad det er spændingen kalder på, inden den bliver til en decideret knude.

Spændingsbehandling

Den cirkulære spændingsbehandling vi underviser i på denne workshop, foregår som en udforskning delt op i fire runder: Observation, Reaktion (Følelser), Refleksion og Aktion (Anmodning).

Behandlingen foregår i en ånd af opdagelse der indebærer følgende:

  • Du skal ikke være enig i om der er et problem, men hjælpe med at identificere problemet, og hvad løsningen kan være.
  • Hjælp hinanden med at undersøge og være nysgerrige på jeres vurderinger.
  • Vent med at reagere til I har en fælles forståelse af spændingen.

Og husk altid at en spænding er en gave til teamet!

Klar til at lære mere?

Gør jeres team mere spændende!

Kontakt os for et uforpligtende tilbud