Certificering

Den internationale NGO Sociocracy For All (SoFA) tilbyder certificering på fire niveauer:

 • Practitioner
 • Facilitator
 • Trainer
 • Consultant

Konsulentniveauet er formelt anerkendt af International Sociocracy Certification Board.

Badges og certificering

SoFA har identificeret seks læringsområder som støtter sociokratisk praksis:

 • Struktur (S)
 • Beslutningstagning (F)
 • Feedback og ansvarlighed (A)
 • Tillids- og samhørighedsskabelse (T)
 • Trainer-badges
 • Consultant-badges

For hvert af disse seks områder har SoFA identificeret seks specifikke videnselementer, hvert ledsaget af målbare aktiviteter. Gennemførelse af disse aktiviteter giver den enkelte et 'badge'. Der er altså seks badges at 'tjene' indenfor hvert område og 36 badges i alt.

Certificering på hvert niveau opnås ved optjening af et defineret sæt badges samt en evaluering sammen med sociokratiske samarbejdspartnere og mindst én person med højere certificering.

Certificering er altså baseret på mere end blot akkumulering af badges og erfaringer. Evalueringen undersøger en kandidats kapacitet til at arbejde effektivt på det certificeringsniveau, der overvejes, og afsluttes med en udviklingsplan for kandidatens fortsatte opkvalificering.

Practioner-badges

Følgende er de 10 badges som SoFA kræver gennemført før certificering til practitioner:

 1. S1: Writing Vision, Mission, Aim, Domain (VMAD): Skriv VMAD for to eksisterende organisationer.

 2. S2: Designing circle structures: Skriv to organisationsdiagrammer inkl. aims og domains for alle cirkler.

 3. S3: Circle roles: Praktisér to af de faste cirkelroller (facilitator, sekretær, leder, delegeret) over et væsentligt tidsrum.

 4. S4: Operational role descriptions: Skriv to rollebeskrivelser.

 5. A1: Rolling out policy: Udrul en politik i en organisation, eller hjælp en anden med det.

 6. A2: Keeping minutes and a backlog: Fungér som sekretær for en cirkel i mindst tre møder, eller design et referat- og backlog-dokument som passer til dit behov.

 7. F2: Using the basic meeting format: Facilitér to møder med brug af det faste format.

 8. T1: Tools for emotional emergencies: Identificér strategier til håndtering af ubehag, konflikt o.l. og prøv dem af når lejlighed byder sig.

 9. T4: Inviting connection and authenticity: Identificér to strategier du plejer at bruge til at skabe god stemning. Prøv noget andet.

 10. T6: Giving feedback and making requests: Identificér to strategier du plejer at bruge til at give feedback o.l. Prøv noget andet.