Dette introkursus giver dig en indføring i de grundlæggende sociokratiske principper og værktøjer.

Kommende workshops

Ingen kommende begivenheder

Sociokrati sætter jer i stand til at handle som en fælles enhed

  • Anvend teamets kollektive intelligens til at træffe klogere beslutninger
  • Gør det nemt for både introverte og ekstroverte at tage lederskab
  • Skab tryghed omkring personlig feedback i teams
  • Undgå at et uformelt hierarki erstatter det formelle

De sociokratiske medledelsesmetoder har i de seneste år bredt sig til alle typer virksomheder og foreninger herhjemme.

Fra Clever og Krifa til Grobund og Permakultur Danmark bliver sociokrati brugt som den nye standard for flad ledelsesstruktur.

Den Sociokratiske Cirkelmetode er et sammenhængende sæt af konkrete og agile metoder som styrer alle jeres beslutninger i alle led.

Sociokrati sætter os i stand til at handle med bevidsthed og tydelighed i rum med en høj grad af magt.

Vi giver alle en lige stor stemme og rammesætter samtalen så der ikke længere er grund til at overbevise hinanden.

I stedet kan vi bruge samtalen på at finde frem til den fælles bedste løsning og lade den kollektive intelligens bestemme vores beslutning.

På workshoppen får I indblik i redskaber til:

At facilitere inkluderende beslutningsprocesser med tydelighed

At vælge mellem kandidater til poster på en tillidsskabende måde

At designe en organisation som en levende organisme

Den Sociokratiske Cirkelmetode
består af tre dele:

  • En serie af beslutningsprocesser
  • En metode til organisationsdesign
  • Et system til organisationsudvikling
SCM med grøn baggrund 2

Klar til at lære mere?

Lær Den Sociokratiske Cirkelmetode at kende

Tilmeld dig næste workshop her