Det medledende team

Giv slip på kontrollen og skab mere innovative og handlekraftige teams


Denne workshop giver dig en indføring i de grundlæggende principper og værktøjer bag medledelse.

Kommende workshops

Hvorfor slippe kontrollen?

Talentfulde medarbejdere efterspørger i stigende grad indflydelse og autonomi. Vi har metoden til at skabe reelt medledende teams som I kan være trygge ved.

Du kan forvente at gå hjem fra workshoppen med konkrete redskaber til:

  • inkluderende facilitering
  • effektiv beslutningstagning
  • sikker delegering af ansvar
  • tydelig domæneafklaring

Den hierarkiske organisation er ikke længere i stand til at levere hvad eftertragtede medarbejdere kræver af den. Ingen medarbejdergoder kan i dag erstatte hvad enhver selvstændig medarbejder forventer mest af alt: indflydelse og autonomi.

Denne 1-dagsworkshop giver jer konkrete trin-for-trin-værktøjer som jeres teams kan bruge til selv at træffe beslutninger om deres mål og opfyldelsen af dem.

Det er metoder som sætter initiativet forrest og belønner handling frem for alt, samtidig med at ethvert initiativ kun udføres med teamets samtykke.

I vil lære hvordan I definerer tydelige ansvarsområder for teams og medarbejdere og sætter hvert team i stand til at træffe egenhændige beslutninger som inddrager alle.

Vi vil konkret vise dig hvordan du kan:

Facilitere inkluderende beslutningsprocesser med tydelighed

Benytte teamets kollektive intelligens til at træffe bedre beslutninge

Vælge mellem kandidater til poster på en tillidsskabende måde

Tydeliggøre hvem i teamet der har ansvar for hvad.

Klar til at lære mere?

Gør dit team medledende

Tilmeld dig workshop